Projekte

Qëndra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) është një kompani lider që ofron konsulencë dhe shërbime në fushën e mjedisit, certifikimeve të cilësisë, sigurisë në punë, etj.
0
Projekte
0
Industri
0
Testime

NGA QMM


Shërbime të tjera