Menaxhim i mbetjeve

Mbetjet janë një nga çështjet që na prek të gjithëve prandaj vëmendja që duhet tu kushtohet është shumë e madhe.

Ne konsumojmë , e si rrjedhojë çdo ditë prodhojmë mbetje të cilat në sasi janë duke u rritur ndjeshëm. Sfida më e madhe Europiane sot është Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve për të reduktuar ndikimet negative që ato kanë në mjedis.

0
Projekte
0
Industri
0
Testime

.

.

Transport të mbetjeve industriale dhe urbane (nëpërmjet rrjetit të kompanive të licencuara që bashkëpunojnë me QMM)

.

.

.

NGA QMM


Shërbime të tjera