Karta teknologjike

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron përgatitje të kartës teknologjike për tipologji të ndryshme të industrisë si industria prodhuese ushqimore, fasoneri, përpunim i metaleve, etj.
0
Projekte
0
Industri
0
Testime

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron përgatitje të kartës teknologjike për tipologji të ndryshme të industrisë si industria prodhuese ushqimore, fasoneri, përpunim i metaleve, etj. Në bazë të Vendimit nr.434, datë 20.5.2015 për përcaktimin e normativave për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportimit etj., të njohura për qëllime fiskale, kompanitë prodhuese dhe përpunuese duhet të jenë të pajisura me kartën teknologjike si për ceshtje tatimore dhe përcaktimin e firos teknologjike, por edhe për kuantifikimin e mbetjeve të gjeneruara, shkarkimeve në ujë dhe ajër etj.

NGA QMM


Shërbime të tjera