Trajnime dhe formim profesional

Qendra e Monitorimit te Mjeisit , ka për qëllim zhvillimin professional. Këtë arrin ta bëjë, përmes organizimit dhe mbajtjes së trajnimeve qoftë profesionle dhe ato të aftësive të buta.
0
Projekte
0
Industri
0
Testime

• Trajnime formimi dhe certifikim të licensuar për përgjegjës të shendetit dhe sigurisë në punë
• Trajnime formimi profesional për koordinator të shendetit dhe sigurisë në punë në fazë projektimi dhe zbatimi
• Trajnime formimi dhe certifikim për punonjësit për hapësira të kufizuara, punime në lartësi, shofera piruni, mbrojtjen nga zjarri etj.

• Trajnime formimi dhe certifikim për menaxhimin e mbetjeve
• Trajnime formimi dhe certifikim për çeshtje mjedisore
• Trajnime formimi dhe praktikë pune për specialist mjedisi
• Trajnim për pergjegjës mjedisi në kompani prodhimi ose ndërtimi

NGA QMM


Shërbime të tjera