Përkushtimi ynë

QMM është e pajisur me një laborator të specializuar për kryerjen e provave të parametrave mjedisorë.

Ne besojmë se përgjegjësia sociale është një investim afatgjatë që shërben për të forcuar operacionet tona dhe konkurrencën në treg, për të përmirësuar menaxhimin e rrezikut, për të tërhequr dhe angazhuar punonjës të talentuar dhe për të ruajtur reputacionin tonë.

Fleksibilitet

Fleksibilitetin e laboratorit për t’iu bindur kërkesave për ndryshime teknike.

Rezultatet

Koha e dorëzimit të rezultateve dhe marrjes së informacionit.

Stafi ynë

Disponueshmeria jonë për t’iu përgjigjur menjëherë pyetjeve tuaja

CFARË BËJMË?


Shërbimet Tona

SHËRBIME DHE KONSULENCË MJEDISORE

QMM është e pajisur me një laborator të specializuar për kryerjen e provave të parametrave mjedisorë..

Lexo më shumë >

MENAXHIMI I MBETJEVE

Mbetjet janë një nga çështjet që na prek të gjithëve prandaj vëmendja që duhet tu kushtohet është shumë e madhe..

Lexo më shumë >

DEZINFEKTIM-DEZINSEKTIM-DERATIZIM

Qendra e monitorimit te mjedisit është e specializuar në realizimin e shërbimit të dezinfektimit, dezinsektimit, deratizimit (DDD)..

Lexo më shumë >

SHËNDETI DHE SIGURIA NË PUNË

Siguria dhe Shëndeti në Punë (SSHp), është komponent i rëndësishëm i mbrojtjes sociale të punonjësve kundër aspekteve negative të punës..

Lexo më shumë >

TESTIME & SHERBIME LABORATORIKE

QMM është e pajisur me një laborator të specializuar për kryerjen e provave të parametrave mjedisorë..

Lexo më shumë >

FURNIZIM ME MATERIALE LABORATORIKE

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron asistencë për ngritje laboratori fiziko-kimik dhe mikrobiologjik duke kryer shërbimin e plotë..

Lexo më shumë >

TRAJNIME DHE FORMIM PROFESIONAL

Qendra e Monitorimit te Mjeisit , ka për qëllim zhvillimin professional. Këtë arrin ta bëjë, përmes organizimit dhe mbajtjes së trajnimeve..

Lexo më shumë >

SHËRBIME INXHINIERIKE

Realizimi i studimeve të fizibilitetit mundësohet nga një skuadër profesionale inxhinierësh me eksperiencë, të cilët kanë prekur..

Lexo më shumë >

CERTIFIKIME ISO

QMM kryen shërbime auditimi të pavarura (te njohura si Auditime te Palëve të Treta) siç janë Inspektimet Teknike..

Lexo më shumë >

KARTA TEKNOLOGJIKE

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron përgatitje të kartës teknologjike për tipologji të ndryshme..

Lexo më shumë >

SHERBIME JURIDIKE

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ka zgjeruar gamën e shërbimeve duke asistuar klientët e saj edhe me sherbime juridike..

Lexo më shumë >

PROJEKTE

Qëndra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) është një kompani lider që ofron konsulencë dhe shërbime në fushën e mjedisit..

Lexo më shumë >

KONTAKTONI PËR MË SHUMË INFO

Dëshiron të dish më shumë?