Furnizim të pajisjeve dhe materialeve laboratorike

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron asistencë për ngritje laboratori fiziko-kimik dhe mikrobiologjik duke kryer shërbimin e plotë nga fillimi në fund
0
Projekte
0
Industri
0
Testime

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron asistencë për ngritje laboratori fiziko-kimik dhe mikrobiologjik duke kryer shërbimin e plotë nga fillimi në fund, i cili përfshin:

• projektim të laboratorit sipas nevojave dhe funksionit të kompanisë
• furnizim me pajisje laboratorike
• ngritje të sistemit të akreditimit sipas standartit ISO IEC 17025:2017.
• Trajnim dhe kualifikim i stafit teknik dhe menaxherial për operim.

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) kryen edhe furnizim të pajisjeve laboratorike dhe reagentëve të ndryshëm për nevoja laboratorike.
Gjithashtu sipas kërkesës dhe nevojave QMM i ofron klientëve dhënie me qera të pajisjeve të ndryshme. Pajisjet janë të kalibruara dhe kontrolluara në mënyrë periodike me materiale referencë të certifikuara apo pajisje të kalibruara.

NGA QMM


Shërbime të tjera