Modelim i shkarkimeve në Mjedis dhe Zhurmave

Modelim i shkarkimeve në Mjedis dhe Zhurmave

Qëndra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) është një kompani mjedisore e cila ofron modelime te kryera mbi baza te programeve Gausiane dhe Astral 2000.

Për më shumë se 20 vjet, ofruesit e shërbimeve, autoritetet dhe kompanitë industriale janë duke u mbështetur në Astral 2000, shperndarjen Gausiane si një nga mjetet kryesore softwareike në fushën e kontrollit te ndotjes. Keto programe jane zgjidhja jonë softuerike për llogaritjen e përhapjes së zërit jashtë, ekspozimit të zhurmës në sallat e punës dhe përhapjen e ndotësve në ajër. Një ndërfaqe intuitive e përdoruesit kontrollon algoritmet e llogaritjes së cilësisë, të cilat përfaqësojnë pothuajse të gjitha rregulloret e zakonshme kombëtare dhe ndërkombëtare të kontrollit të shperndarjes. Falë dizajnit modular të softuerit, konfigurimi mund të përshtatet në mënyrë optimale me kërkesat e përdoruesit. Ideja themelore e konceptit tonë - Çdo modul bazë përmban bibliotekën e elementit DIN 18005 dhe modelin e shperndarjes Gaussiane për llogaritjen e shpërndarjes së ndotësve të ajrit dhe pluhurit (TA Luft 1986). Gjithashtu mund të shtohen bibliotekat elementare për zhurmën dhe ndotësit e ajrit te cilat jane opsionale për të krijuar versionin tuaj individual.

Modelimet që mund të kryeni në institucionin tonë:

• Ndotësit e ajrit

• Zhurma e trafikut rrugor

• Zhurma industriale

• Zhurma hekurudhore

• Zhurma në vendet e punës

• Zhurma e transportit

• Zhurma e avionit ne zone