Inspektim me trup të akredituar për enët nën presion

Inspektim me trup të akredituar për enët nën presion

•Inspektim teknik i pajisjeve nen presion stacionare mbi toke.
•Inspektim teknik i venies fillestare ne pune, te cilat perfshijne; enet nen presion, inspektim teknik periodik.
•Inspektim teknik i posacem, tubacionet nen presion, inspektim teknik periodik etj.
•Aksesoret e sigurise dhe aksesoret nen presion, inspektim teknik periodik.
•Inspektimi teknik i pajisjeve nen presion me vatra zjarri. Kontroll teknik i shfrytezimit te tyre, qe perfshin: Kaldajat e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohje- Inspektim teknik periodik. Inspektimi teknik i pajisjeve nen presion.
•Inspektim teknik i venies fillestare ne pune (pas instalimit).
•Inspektim periodik qe perfshin: Enet nen presion kriogjenike te termoizoluara me vakum. Inspektim periodik.

Kontakte

Qendra e Monitorimit te Mjedisit ,
Rruga Kthesa e Kamzes,
Prane Spitalit Hygea
1000, Tirane AL

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.qmm.al