SHËRBIME DHE KONSULENCË MJEDISORE

SHËRBIME DEZINFEKTIM-DEZINSEKTIM-DERATIZIM

SHËNDETI DHE SIGURIA NË PUNË

Kontakte

Qendra e Monitorimit te Mjedisit ,
Rruga Kthesa e Kamzes,
Prane Spitalit Hygea
1000, Tirane AL

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.qmm.al